Organiseringsform grunnkompetanse i egen gruppe (tidligere utvidet praksis)

Snekker

For deg som er interessert i bygg og anlegg, er utvidet praksis en enkel måte å tilnærme seg faget på.  Vi jobber i små grupper med praktiske oppgaver, og har som mål å konsentrere oss om behovene til hver enkelt elev.  Tilrettelagt opplæring - Utvidet praksis handler om å skaffe seg grunnleggende evner og kunnskaper i bygg- og anleggsfag.  Tilbudet inneholder blant annet kurs i stillas, verktøybehandling og overflatebehandling.

Opplæringstilbudet tar utgangspunkt i elevenes forutsetninger, og tilpasses den enkelte elev med fokus på interesser og evner. Opplæringen gir kompetanse i yrkesfag på et lavere nivå, i hovedsak innen programområdet Bygg og anleggsteknikk.

Undervisningen foregår i små grupper, hvor det gis trygge, gode læringsforhold med rom for vennskap og samarbeid. De fysiske læringsforholdene er også svært bra, med trivelige lokaler og i nær tilknytning til ulike verksteder. Skolen tilbyr blant annet kurs innen stillas, overflatebehandling, varmt arbeid, og sertifikater innen verktøyhåndtering m m.

Videre gis det mulighet for hospitering og opplæring i bedrifter utenfor skolen med tett oppfølging fra skolens personale. Trykkeri, galleri og rammeverksted, hotell, lager og logistikk, samt butikk er noen av eksemplene på elevenes utplasseringer de seneste år.
Elevene har tre eller fire år med tilrettelagt opplæring ved Bergeland videregående. Opplæringen har som mål at elevene skal kunne fungere mest mulig selvstendig på flest mulig livsområder, samt gi elevene fagkompetanse for å delta i arbeidslivet basert på sine evner og anlegg.

Etter endt utdanning har elevene gode muligheter for opplæringsavtale, læreplass, tilrettelagt - eller ordinært arbeid.
 

Kontakt gjerne skolen for nærmere eller utdypende informasjon om  klassens tilbud og opplæring.