Tilrettelagt opplæring

Godt Gjort skilt

På Bergeland har vi to ulike tilbud innenfor tilrettelagt opplæring som er en praksisnær opplæring i mindre grupper.

Ansatte på dette utdanningsprogrammet: