VG2 Industriteknologi

tipm04

Industrien rundt Stavanger har et stort behov for fagfolk med kompetanse innen industriteknologi. Ved å velge VG2 Industriteknologi blir du attraktiv for oljerelatert serviceindustri, produksjonsbedrifter,  teknisk reparasjons- og vedlikeholdsindustri, samt annen mekanisk industri.  

På VG2 Industriteknologi vil du lære mer om blant annet produksjonsprosesser, automatisk styring av maskiner og produksjonsutstyr, materialbearbeiding samt feilsøking og reparasjon av teknisk utstyr og maskiner.

I opplæringen benytter vi topp moderne maskiner og utstyr innen blant annet automatisk elektrohydraulisk styring, elektrostyring, materialbearbeiding og overflatebehandling. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i all aktivitet på skolen, og du får grundig opplæring i HMS for alt utstyr og arbeidsoperasjoner som benyttes.

Opplæringen skjer i nye og moderne verksteder på skolen, samt i samarbeidsbedrifter utenfor skolen.