VG2 og VG3 Studiespesialisering

stud06

Bergeland videregående skole har lange tradisjoner innen yrkesfaglig utdanning. Dette tar vi med oss når vi ønsker å ha en tydelig praktisk tilnærming til opplæringen og tilbyr engelsk, realfag og samfunnsfag.

Tilbake til Studiespesialisering

Nedenfor ser du en oversikt over de programfagene Bergeland vgs. tilbyr og hvilke som gir fordypning på VG3. Faget som står på samme linje gir fordypning. 

Du skal til sammen ha 6 programfag fordelt på VG2 og VG3. 3 programfag hvert år. For å tilfredsstille kravene til fordypning, må du velge fordypning i minst 2 av fagene fra VG2 til VG3. 

.

Realfag:

VG2 VG3
Fysikk 1 Fysikk 2
Kjemi 1 Kjemi 2
R1 / S1 R2 / S2
Biologi 1 Biologi 2

.

Samfunnsfag og engelsk:

VG2 VG3  
Sosiologi og sosial antropologi Sosialkunnskap                       
Psykologi 1 Psykologi 2
Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk
   

Valgfrie programfag som kan velges enten på vg2 eller vg3:

  • Kommunikasjon og kultur 1
  • Markedsføring og ledelse 1
  • Psykologi 1
  • Sosiologi og sosialantropologi
  • Biologi1 

(Alle programfagene tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall søkere)

.

I fremmedspråk har vi følgende valg: 

Fransk 2 og Fransk 1+ 2
Tysk 1, Tysk 2 og Tysk 1+ 2
Spansk 2

.

Inntakskrav til VG2: VG1 studiespesialisering
Inntakskrav til VG3: VG2 realfag, språk, samfunn og økonomi

Tilbake til Studiespesialisering