VG3 Helsesekretær

helsesek07

Helsesekretæren har mange andre ansvarsfulle oppgaver - på kontor, i laboratorium eller skiftestue.

Tilbake til Helse- og oppvekstfag

Dette kurset fører til autorisasjon som helsesekretær. Det innebærer at skolen garanterer for at den har gitt deg nødvendig praktisk og teoretisk opplæring til å utøve yrket.

Programfagene er helsefremmende arbeid, kommuniksjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Som helsesekretær vil du møte mennesker i alle livssituasjoner, ofte preget av sykdom og press. I undervisningen blir det derfor lagt vekt på å utvikle gode holdninger, respekt og toleranse overfor medmennesker.

I løpet av skoleåret har du til sammen ti uker praksis, hvorav fem uker er på sykehus og fem på legekontor. Praksisen er jevnt fordelt, slik at du er i arbeid flere dager i uken. Undervisningen på skolen foregår i flotte og moderne lokaler.

Bergeland videregående skole har 15 elevplasser VG3 Helsesekretær.

Inntakskrav: VG2 Helseservice

Tilbake til Helse- og oppvekstfag