VG1 Helse- og oppvekstfag

apotek11

Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag kan gi deg et hav av jobbmuligheter, både i det private og offentlige.

Tilbake til Helse- og oppvekstfag

Kan du tenke deg å jobbe i barnehager, SFO, barneskole, hjemmesykepleien, sykehjem, med funksjonshemmede, på lege - eller tannlegekontor eller apotek. Vi her på Bergeland tilbyr den opplæringen som fører deg frem til de ulike yrkene. 

Helse- og oppvekstfag representerer ulike arbeidsområder innenfor tilbudet av oppvekst-, helse- og sosialtjenester. Det legges stor vekt på en bevisstgjøring av elevens egne holdninger og ferdigheter og at man kan arbeide med mennesker i alle livssituasjoner. Hovedområdene i læreplanen er yrkesforståelse og yrkesidentitet, kommunikasjon og samhandling og helsefremmende arbeid.

Etter endt VG1 kurs kan du søke om inntak på flere VG2 kurs, bla.a. Helseservicefag, Helsearbeiderfag, Ambulansefag, Barne- og ungdomsarbeiderfag, Hudpleie, m.fl.

Bergeland videregående skole har 60 elevplasser i VG1 Helse og sosialfag.

Inntakskrav: Grunnskole

Tilbake til Helse- og oppvekstfag