Spørsmål vi ofte får...

Ofte stilte spørsmål.  Kanskje finner du også svaret her?

Hva er skolens åpningstider?

Elevene må ha forlatt skolen senest kl 15.30. Om noen elever trenger å være på skolen etter 15.30 må det avtales med faglærer som også må være tilstede. 

Hvilke studietilbud er lokalisert i Vaisenhusgt 50?

Hvilke studietilbud er lokalisert i Tanke Svilandsgate 73?

Hva er søknadsfristen for å søke om utdanningsstøtte hos Lånekassen?

Søknadsfristen er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

Søknaden gjøres elektronisk.  Det enkleste er å klikke seg direkte fra vigo.no inn på Lånekassens elektroniske søknad samtidig som du takker ja til skoleplassen på vigo.no.

Du kan lese mer om dette på Lånekassens nettsider.

Hvordan er ordningen med skoleskyss?

Det er Kolumbus som er ansvarlig for skoleskyss i Rogaland.  Alle mellom 15 og 22 år kan kjøpe ungdomspass. 

Her finner du mer informasjon om ungdomspasset.

Hvordan søke skoleskyss?

Ikke kast busskortet ditt

Hvordan er ordningen med skolebøker?

Elevene trenger ikke kjøpe lærebøker selv.  Skolen er ansvarlig for å kjøpe inn disse, og låner de ut til elevene;

  • Skolebøker lånes ut av skolen hver høst.
  • Eleven er selv ansvarlig for bøkene gjennom året.
  • Bøkene skal innleveres ved skoleslutt i juni.
  • Ødelagte eller tapte bøker må erstattes.

I noen fag vil man bruke andre læremidler (f.eks. digitale ressurser) istedet for den vanlige læreboken.

Når starter skoledagen?

Skoledagen på Bergeland starter normalt kl. 08.15.

En vanlig skoledag ser slik ut;

1. time: 08.15 - 09.00

2. time: 09.00 - 09.45

3. time: 09.55 - 10.40

4. time: 10.40 - 11.25

5. time: 11.55 - 12.40

6. time: 12.40 - 13.25

7. time: 13.35 - 14.20

8. time: 14.20 - 15.05

Ved utplasseringer, praksis og liknende, så kan skoledagen starte tidligere enn 08.15.

Når er første skoledag, og når har vi ferie?

Oversikten over alle skoledager, ferie og planleggingsdager finner du i skoleruten.

Skoleruten for skoleåret 2018/2019

Påskeferien er fra 15. - 22. april 2019

Skoleruten for skoleåret 2019/2020

Jeg vil snakke med skolen om min sønn/datter. Hvem skal jeg kontakte?

Ønsker du å snakke med skolen om din sønn eller datter som er elev ved Bergeland, tar du først kontakt med elevens kontaktlærer. Eventuelt kan du også kontakte aktuell avdelingsleder. 

Kontaktinformasjon finner du under Ansatte.