Servicetorget

Service

Servicetorget skal være et åpent og vennlig knutepunkt for skolens elever og ansatte, og for besøkende til skolen. Vi betjener skolens sentralbord og skolens post og arkivfunksjoner. Videre tar vi imot alle henvendelser fra både elever, ansatte og besøkende som kommer til skolen, og forsøker å veilede dem best mulig.

Andre oppgaver:

  • Fakturabehandling
  • Lånekassesøknader
  • Registrering av nyansatte / vikarer
  • Utlevering / innlevering av nøkler, kort etc
  • Utlevering av dokumentasjon
  • Adresseendringer etc
  • Kontorfaglig bistand til øvrige deler av serviceavdelingen og skolens ledelse