Karriereveileder

Karriereveiledning

Skolen har en karrierreveileder som har kontortid i begge avdelingene. Karriereveileder hjelper elever med valg av utdanning og yrke. Karriereplanlegging står sentralt i denne sammenheng.

Elever og foresatte kan bestille tid eller komme innom i kontortid uten å ha bestilt tid.

Karriereveileder Jorunn Nilsen, tlf.: 97677087

jorunn.helen.nilsen@skole.rogfk.no

Kontortid Vaisenhusgt:
Mandag 08.30-15.00
Torsdag 08.30-15:00

Kontortid Tanke Svilandsgt:
Tirsdag 08.30 - 15.00
Onsdag 10:00 - 14:00
Fredag  10:00 - 15:00

Aktiviteter og viktige datoer skoleåret 2017/2018

August: Presentasjonsrunder i klassene, samt informasjon om fagvalg

18-21.08: Informasjon om matematikkvalg, Stud.spes.

Uke 39: Utdanningsvalg, Stavanger

07.09: Rådgiversamling, regionssamling på Svithun vgs.

Uke 39 og 43: Utdanningsvalg, Stavanger, Kvitsøy (mandag og tirsdag)

13-15.09 Landskurs for rådgivere, Alta

19.10: Rådgiversamling Strand vgs.

Uke 44: Utdanningsvalg Ryfylke

02.11: Nettverksmøte for rådgivere i vgs. og ungd. Skole

02.11: Åpent Hus Svithun ungdskole, rådgiverstand/info

30.11: Inntaksmøte

Uke 45: Utdanningsvalg, Randaberg, Rennesøy (torsdag og fredag)

14-15.12: Rådgiverseminar

November-desember: Informasjonsrunder i klassene. Studier, videre utdanning, søknad, læreplass, frister o.lign.

Informasjonsrunder på ungdomsskoler

2018:

Januar: Informasjonsmøter på ulike ungdomsskoler der rådgiver informerer om våre tilbud, fortsetter.

Informasjon om søknad til høyere studier www.samordnaopptak.no 

Informasjonsrunder i klassene, vigosøknad, læreplass.

Uke 5 og 10: Utdanningsvalg, Stavanger, Kvitsøy (mandag og tirsdag)

17.01: Yrkesmesse for minoritetsspråklige

22-23.01: Ta Utdanning messe i Stavanger Forum

07.02: Frist for å søke læreplass i kommunen

08.02: Studieorienteringsdag i Bergelandshallen 08.15-11.30

01.03: Søknadsfrist www.vigo.no

08.03: Nettverksmøte for rådgivere vgs.-ungd.sk.

06.03: Åpen Dag UiS (avgangselever som får studiekompetanse vår 2018)

15.04: Søknadsfrist høyere studier: www.samordnaopptak.no 

27-28.04: Rådgiverseminar

I tillegg til denne oversikten, så vil det i løpet av skoleåret komme flere aktører på besøk til skolen med stands og informasjonsmøter. Disse vil bli annonsert fortløpende på skolens hjemmesider.

Dato for nettverksmøter, Åpen Dag Bergeland,  o.lign. blir annonsert så snart de foreligger. 

I tillegg til denne oversikten, så vil det i løpet av skoleåret komme flere aktører på besøk til skolen med stands og informasjonsmøter. Disse vil bli annonsert fortløpende på skolens hjemmesider.

 

Jorunn Helen Nilsen, Karrieveileder