Karriereveileder

Karriereveiledning

Skolen har en karrierreveileder som har kontortid i begge avdelingene. Karriereveileder hjelper elever med valg av utdanning og yrke. Karriereplanlegging står sentralt i denne sammenheng.

Elever og foresatte kan bestille tid eller komme innom i kontortid uten å ha bestilt tid.

Karriereveileder Jorunn Nilsen, tlf.: 97677087

jorunn.helen.nilsen@skole.rogfk.no

Kontortid Vaisenhusgt:
Tirsdag 08.30-15.00
Torsdag 08.30-15:00

Kontortid Tanke Svilandsgt:
Onsdag 10:00 - 15:00
Fredag  10:00 - 11:25

Aktiviteter og viktige datoer skoleåret 2018/2019

2018

August-september: Presentasjonsrunder i klassene, samt informasjon om fagvalg

Informasjon om valg av matematikk

ONS: Teachers classrom, fokus på muligheter i næringen

Uke 38: Landskurs for Rådgivere, Molde

07.09: Rådgiversamling, regionssamling på Svithun vgs.

Uke 39 og 43: Utdanningsvalg, Stavanger, Kvitsøy (mandag og tirsdag)

16.10: Fagsamling for rådgivere, Gand vgs.

18.10: Internasjonaliseringsseminar, Rogaland Fylkeskommune

Uke 44: Utdanningsvalg, Ryfylke (mandag og tirsdag)

Uke 45: Utdanningsvalg, Randaberg (mandag og tirsdag)

November-desember: Informasjonsrunder i klassene. Studier, videre utdanning, søknad, læreplass, frister o.lign.

06.12: Inntaksmøte

Informasjonsrunder på ungdomsskoler

2019

Januar: Informasjonsmøter på ulike ungdomsskoler der rådgiver informerer om våre tilbud, fortsetter.

Informasjon om søknad til høyere studier www.samordnaopptak.no

Informasjonsrunder i klassene, vigosøknad, læreplass.

21.01: Ta Utdanning-messen 09.00-11.30 i Stavanger Forum

29.01: Studieorienteringsdag i Bergelandshallen 08.15-11.30

Uke 7 og 10: Utdanningsvalg, Stavanger, Kvitsøy (mandag og tirsdag)

05.03: Åpen Dag på UiS, kl. 09.00-13.00

07.02: Frist for å søke læreplass i kommunen

01.03: Søknadsfrist www.vigo.no

28.03: Fagsamling for rådgivere

15.04: Søknadsfrist høyere studier: www.samordnaopptak.no

I tillegg til denne oversikten, så vil det i løpet av skoleåret komme flere aktører på besøk til skolen med stands og informasjonsmøter. Disse vil bli annonsert fortløpende på skolens hjemmesider.

Dato for nettverksmøter, Åpen Dag Bergeland, o.lign. blir annonsert så snart de foreligger.

Jorunn Helen Nilsen, Karrieveileder