IKT

IKT redningsbøye

Velkommen til IKT. Vi som jobber i skolens IKT team har som motto at "alt skal virke hele tiden". Vi jobber for at dere skal ha mest mulig nytte og minst mulig problemer med bruk av datamaskin, utstyr og programvare på skolen.

Hva gjør vi?

IKT består av 3 hovedfunksjoner:
• Brukerstøtte til elever og ansatte
• Vedlikehold og utvikling av de tekniske IKT-løsningene
• Pedagogisk bruk av IKT

I det daglige er det IKT-tekniker og lærlingene som tar seg av brukerstøtten og det tekniske vedlikeholdet.

Dette innebærer:

• IKT-lærlingene bemanner 1. linje brukerstøtte og vil betjene ansatte og elever som trenger hjelp med bruk av, eller vil rapportere feil på IKT utstyr og programvare. De vil også kunne gi opplæring i vanlig bruk av våre IKT-løsninger og programvare.

• IKT-tekniker drifter de tekniske IKT-løsningene og jobber med å holde disse oppdaterte og funksjonelle til enhver tid. Tekniker vil også kunne utføre justeringer på løsningen som f.eks. installere nye programmer.

•IKT-tekniker har ansvaret for den løpende arbeidsledelsen knyttet til IKT-arbeidet.  Det inkluderer organisering og prioritering av arbeidsoppgaver, rutiner og forebyggende arbeid.

•IKT er en del av serviceavdelingen.  Evt. nye løsninger, større endringer etc som går utover den daglige drift kan tas opp med avdelingsleder for serviceavdelingen.

•Avdelingsleder, Jan Mortensen har faglederansvaret for den pedagogiske bruken av IKT ute i teamene.

Printerinstallasjon:

Her finner du installasjonsfiler for installasjon av printere på windows-maskiner.

Kontaktinformasjon:

Brukerstøtte, tlf 51 92 36 16 it-bergeland@skole.rogfk.no

Thomas Ekornrød, IKT-tekniker, tlf 51 92 36 15, mob 40 07 15 86  thomas.ekornrod@skole.rogfk.no

Anders Ueland, IKT-lærling, tlf 51 92 36 16, mob 47 77 74 05 anders.ueland@skole.rogfk.no

Henrik Pettersen, IKT-lærling, tlf 51 92 36 16, mob 97 50 20 30 henrik.pettersen@skole.rogfk.no

Simon Vestvik Edland, IKT-Lærling, tlf 51 92 36 16 simon.vestvik.edland@skole.rogfk.no

Jørgen Solvik, Avdelingsleder Serviceavdelingen, mob 93 44 12 87 jorgen.solvik@skole.rogfk.no

Jan Mortensen, Fagleder IKT mob 41 40 17 70 jan.mortensen@skole.rogfk.no