Helsesøster

Helsesøster

Helsesøster holder til på karriereveileders kontor på ressurssenteret.

Helsesøster er på skolen følgende dager:

Vaisenhusgata, onsdager kl.08:30 - 12:00, helsesøster Tone R. Larsen

mob 48075940/90093544 e-post Tone.r.larsen@stavanger.kommune.no 

Tanke Svilandsgate, torsdager kl.09:00 - 14:00, helsesøster Gunn Synnøve Refsland,

mob 91831156 e-post gunn.synnove.refsland@stavanger.kommune.no

Dere trenger ikke å bestille tid og kan bare komme innom når det passer for dere. Dersom det ønskes å avtale tid på forhånd kan det gjøres på mail eller telefon (Kun timeavtaler, eller korte beskjeder på mail pga taushetsplikten)

Både elever, foresatte og skolens personale er velkommen til å ta kontakt dersom en har spørsmål vedr. elevenes helse, trivsel og utvikling.

Aktuelle problemstillinger/tema som dere kan ta opp:

Personlige problemer og bekymringer knyttet til skole, hjemmeforhold og fritid. Trivsel, klassemiljø, skolevegring/skolefravær, mobbing, konflikter og nedsatt konsentrasjon. Seksualitet, graviditet, overgrep, prevensjon, kjønnssykdommer, fysisk og psykisk smerte, magesmerter, hodepine og søvnvansker, stress/press og bekymringer. Spiseproblemer, tristhet, selvskading, sorg, rus, praktiske utfordringer og problem når foreldre ikke bor sammen. Nettvett og nettbruk.

Ønsker dere alle velkommen!

Utover dette kan elever benytte seg av tilbudet ved Helsestasjon for ungdom, Nytorget 1 - som har åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra kl 11-17. Dette tilbudet er gratis og man trenger ikke bestille time. Dette er et tilbud til deg som er mellom 16 og 19 år og bor i Stavanger kommune, eller er elev ved en videregående skole i Stavanger.

Les mer om helsestasjon for ungdom på www.ungistavanger.no

Helsestasjonen for Ungdom har vakttelefon: 90093544, denne er åpen hverdager 8-15