"La skolen leve, men..."

"La skolen leve, men..."

Har du lyst til å lese en litt annerledes bok om pedagogikk? En debatt-, erfarings- og lærebok som gjennom tekst, illustrasjoner har som ambisjon å tegne et kart som viser en alternativ og tidsriktig pedagogisk og didaktisk skolevei når det gjelder opplæring på ungdomsskoletrinnet og i den videregående skolen i Norge? Da skal du laste ned denne boka i et e-bok format her og deretter sette av tid til en forhåpentligvis interessant og nyttig stund ”sammen” med meg.

Mange elever opplever daglig at skolen og flere av fagene i dag er i utakt med samfunnsutviklingen både når det gjelder innhold, arbeidsmåter, vurdering og sist men ikke minst når det gjelder menneske- og læringssyn. Det er derfor nødvendig å se nærmere på dagens tradisjonelle og institusjonaliserte pedagogiske oppfatninger og didaktiske arbeidsformer. Det handler ikke lenger om ”å fylle opp tomme kar”. Læring har i tillegg til en huskedimensjon også en handlings- og forståelsesdimensjon og ikke minst en dannelsesdimensjon. Det handler om et helhetssyn på individet både det faglige, det sosiale og det personlige.

 

Boka setter et kritisk lys på en skoleterminologi som er til hinder for en opprustning av dagens pedagogiske og didaktiske tankesett. Dette gjelder for eksempel begreper som å lære fra seg, retting, pensum, lekser, anmerkninger og lignende. Ingen av disse ordene / begrepene er nevnt i noen forskrift eller læreplan. Det samme gjelder alle de nivåfaglige og atferdsmessige ”merkelappene” og diagnosene som klistres på enkeltelever. Fremtidens opplæring må baseres på helt andre begreper - som likeverdighet, respekt, medvirkning, , samhandling, autentisitet og reell kompetanse.

I bokens Appendix finner du flere kartleggingsverktøy som Excel-modeller. Disse kan fritt lastes ned og benyttes.

Dersom du synes boka har en verdi og utgjør en forskjell, hadde jeg satt ekstra pris på om du kunne gitt et par hundrelapper til Bergeland vgs. sine humanitære prosjekter i Nairobi, Kenya. Kontonummeret er:  1503.02.11720

 

Jeg setter også stor pris på evt. tilbakemeldinger / kommentarer på det jeg har skrevet. Ønsker du eller din organisasjon et foredrag om sider/deler av eller tema i boka, er det bare å ta kontakt.

 

Leif G. Wikene

 

Boken "La skolen leve, men..." i pdf-format (6Mb)

Boken "La skolen leve, men..." i epub-format (kommer)

 

Tillegg:

"Teamroller"

"Kartlegging av grunnleggende ferdigheter"

"Hvordan lærer jeg best"