Vg2 i England - i samarbeid med Bridgwater and Taunton College

Taunton College

Har du lyst til å ta deg et år i utlandet? Gjennom samarbeidsprosjektet ”Vg2 i England for MK og KDA i Rogaland” tilbyr vi VG2 Kunst, design og arkitektur og VG2 Medier og kommunikasjon ved Bridgwater and Taunton College i England.  Du følger undervisningen i Taunton dette året, men tar eksamen i Norge.

Et annerledes skoleår

Undervisningen i England følger de norske læreplanene, og man tar eksamen i Norge. Samtidig ønsker vi gjennom dette tilbudet å gi en litt annen tilnærming til faget enn det du ville fått her hjemme.

School of Art and Design ved Bridgwater and Taunton College har siden 1800-tallet vært en stor og sentral institusjon innenfor kunstutdanning. Her oppfordres elevene til å prøve alle fagområdene innen kunst- og mediefag.  Det er et stort fokus på prosessen fra idéer til ferdig produkt.  I den kreative prosessen støttes elevene til å vokse som kreative utøvere.  Og hele veien har man tilgang til mange ulike verksteder og studioer. School of Art and Design ble totalrenovert i 2015 og framstår som et svært moderne og godt utrustet skolebygg. 

Vi inviterer hvert år i januar/februar til informasjonsmøte om Vg2 i England.

Du får gå i engelsk klasse med andre elever fra Rogaland. 

Etter 2-3 uker på Bergeland videregående skole reiser elevene til Bridgwater and Taunton College i Taunton. De forlater England igjen rett før 17.mai og går de siste ukene på Bergeland hvor de også tar eksamen. Elevene kommer også hjem i desember og går 1-2 uker på Bergeland før juleferien. De får et vanlig norsk vitnemål etter endt utdanning. Elevene går normalt VG3 på den skolen de kom fra.

På Bridgwater and Taunton College vil elevene gå i en engelsk klasse. Skolen har profesjonelle verksteder som er svært godt utstyrte og disse står til elevenes disposisjon til enhver tid.

 

Du får bo i en engelsk vertsfamilie. 

Vanligvis bor det en elev i hver vertsfamilie. Her får de eget rom. Det hender også at elever må bo to sammen. Ellers forventes det at elevene tar del i familiens daglige liv og tilpasser seg vertsfamiliens rutiner. Elevene får alle måltidene der de bor.

Du får være med på spennende eksursjoner. 

I løpet av skoleåret i England er det lagt opp til 7-8 weekend-ekskursjoner for de norske elevene. Noen av ekskursjonene er lørdagsturer mens andre, slik som London-turen, går over en hel helg. Disse ekskursjonene er en del av det faglige opplegget og inkludert i prisen.

I tillegg gis det tilbud om et par andre utflukter som både norske og engelske elever vanligvis deltar på. Utfluktene har et faglig innhold, men er ikke obligatoriske. Utgiftene i forbindelse med disse betaler elevene selv. (Ca 3500,-).

Elevene gis vanligvis også tilbud om å være med på en lengre studietur i løpet av skoleåret. I flere år har reisemålet vært en uke i New York. Deltakelse på denne turen er frivillig og det vil være fullt skoleopplegg på colleget for dem som ikke blir med. Utgiftene til turen betales av elevene selv.

 

Du får et grundig innblikk i engelsk levemåte, kultur og kunst.

Noe av det spennende med å ta et skoleår i utlandet er at en får grundigere innsikt i både dagligliv og kulturliv enn om en besøker landet som turist. En får innblikk i positive og negative sider ved landet. Samtidig får en se ens eget land i et annet perspektiv enn når en er hjemme.

 

Du får et år i vakre naturomgivelser

Somerset er et naturskjønt område. Det er et jordbruksfylke og ligner dermed litt på Rogaland. Fra gammelt av er området rundt Taunton kjent for ciderproduksjonen sin og noen steder finnes det store marker med epledyrking. Vinteren kan være kjølig, men er kortere enn i Norge. Så i februar er det vanlig at påskeliljer og krokus står i full blomst.

Du får en endring i fag-og timefordelingen

Elevene vil ha et ekstra valgfritt programfag i stedet for Geografi og Samfunnsfag. Geografi og Samfunnsfag tilbys som nettskole på VG3. Opplæring i fagene Norsk og Historie organiseres som fjernundervisning fra Bergeland vgs. I matematikk og fremmedspråk tilbys samme nivåer som for VG2 i Norge (Bergeland vgs).

 

Hva er kostnaden?

Kostnaden er kr. 68.000,- og inkluderer reise/transport, kost, losji, undervisning, bøker/materiell og sosialt program. Elevene finansierer dette gjennom stipendet (borteboerstipend, utstyrsstipend og evt. reisestipend) de får fra Lånekassen pluss en egenandel på ca. kr. 25.000,- pr år. I tillegg kommer eksursjonene/turer en velger å bli med på (nevnt ovenfor) og lommepenger.

 

Ta sertifikat i England

Mange elever tar førerkortet mens de er i England, og sparer mye på dette. 

Hvordan søker du?

I tillegg til å søke på vanlig måte via www.vigo.no innen 1. mars, må du levere inn et eget vedleggskjema for dette tilbudet, dette finner du også på vigo. Utvelgelse av de som får reise skjer etter intervju, der vi undersøker om elevene har den faglige og personlige modenheten og motivasjonen som skal til for å kunne lykkes med og ha utbytte av et studieår i utlandet allerede på Vg2. 

Vedleggskjema Kunst, design og arkitektur

Vedleggskjema Medier og kommunikasjon

Tilbudets egen Facebook-side

Bridgwater and Taunton College 

Turistinformasjon Somerset