Kunst, design og arkitektur

KDA_01

Kunst, design og arkitektur kombinerer fellesfagene fra studiespesialisering med praktiske, kreative programfag som Kunst og visuelle virkemiddel, Design og arkitektur og Foto og grafikk. Programmet gir generell studiekompetanse på 3 år med mulighet til å ta det 2. året i England.

Kunst, design og arkitektur finner du på Bergeland i Vaisenhusgaten 50 i Stavanger sentrum. Fra tegnesalen i 2-etg har du god utsikt over Storhaug, Breiavannet og sentrum. Lokalene er topp moderne og skreddersydd for kunst, design og arkitektur med bl.a. stor lys tegnesal, datarom, 3D-verksted og profesjonelt fotostudio. Skolen er designet med tanke på nærhet mellom elever og lærere. Lærerne i alle fag har sine arbeidsplasser vegg i vegg med undervisningsrommene og samarbeider tett med elevene gjennom hele skoleuken.

Kunst, design og arkitektur gir generell studiekompetanse. Etter videregående kan du søke opptak til alle studier som krever generell studiekompetanse, og du vil være spesielt godt rustet for studier innen kunst, design og arkitektur. Kunsthøgskolene og arkitekthøgskolene i både Oslo og Bergen har generell studiekompetanse som opptakskrav. Ved NTNU i Trondheim er det krav til spesiell studiekompetanse på arkitekturstudiene. Se ellers Samordna opptak for mer informasjon om studiekompetanse.

Elever som er spesielt interessert i realfagsfordypning, kan ta kontakt for mer informasjon om eventuelle muligheter for å ta Matematikk R1, R2 og Fysikk1 parallelt med Kunst, design og arkitektur.

 

Etter vg1 har du muligheten til å søke Vg2 ved Bridgwater and Taunton College, England. Les mer om dette tilbudet her! 

Fag og timetall

Vg1 Vg2 Vg3
Norsk 4t Norsk 4t Norsk 6t
Matematikk 1P (evt 1T)* 5t Matematikk 2P 3t Historie 4t
Naturfag 5t Fremmedspråk 4t Religion og etikk 3t
Engelsk 5t Historie 2t Kroppsøving 2t
Fremmedspråk 4t Samfunnsfag 3t Kunst og visuelle virkemidler 3  5t
Kroppsøving 2t Geografi 2t Design og arkitektur 3  5t
Kunst og visuelle virkemidler1  5t Kroppsøving 2t  
Design og arkitektur 1  5t Kunst og visuelle virkemidler 2  5t To valgfrie programfag*:
  Design og arkitektur 2  5t Foto og grafikk 2
    Design og bærekraft
  Ett valgfritt programfag: Kunst og skapende arbeid
  Foto og grafikk 1  5t * Skolen tilbyr to av fagene

Vi tilbyr Tysk som nivå1 fremmedspråk. På nivå2 tilbys Tysk, Fransk og Spansk.
Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, har du fremmedspråk på vg3 i stedet for ett av de to valgfrie programfagene.

Ansatte på dette utdanningsprogrammet: