Oppfølgingstjenesten (OT)

OT

Skolen har to OT-veiledere, en i hver avdeling. OT ønsker kontakt med ungdom under 21 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke har søkt, som takker nei til, eller som avbryter opplæringen.

OT kan tilby deg

-veiledning i spørsmål om videregående opplæring, utdanning og yrke

-veiledning om alternativ opplæring

-hjelp til innsøk for kommende skoleår

-hjelp til kontakt (og samarbeid) med andre aktuelle instanser ved behov 

OT samarbeider med de videregående skolene, Fagopplæringen, PPT, kommuner, NAV og andre instanser som også har ansvar for ungdom. Tilbud fra OT skal først og fremst gi formell kompetanse innenfor videregående opplæring. OT forsøker å få kontakt med deg, men du er også når som helst velkommen til å ta kontakt selv. Mer informasjon om tjenesten finner du på her på deres nettside. 

OT- ansvarlig for Bergeland videregående skole er:

Avd. Vaisenhusgate 50

Kirsti Ruud (OT-koordinator)

51 92 36 21 / 97 63 28 74

kirsti.ruud@rogfk.no

Avd. Tanke Svilandsgate 73

Solveig Vatne Meling (OT-veileder)

51 92 36 63 / 95 81 13 26

solveig.meling@skole.rogfk.no