Nairobiprosjektet

Besøk i Kenya

Nairobiprosjektet er Bergelandelevenes eget humanitære prosjekt. Helt siden 1999 har elevene ved skolen samlet inn penger til utdanning og helseprosjekter i Nairobi i Kenya.  Gjennom salg, aktiviteter og lotteri har elevene samlet inn store beløp.  I 2013 ble det samlet inn netto kr. 240.000,-.

Lenke til informasjon: Her på våre elevsider kan du følge med på hva som skjer i Nairobiprosjektet.

Hva støtter vi?

Mor/barn klinikk – SMYRNA Bergeland Health Centre:

Bergeland har vært med å bygge opp en mor/barn-klinikk , som nå drives som en døgnåpen klinikk med bl.a. fullt føde- og barseltilbud.  Denne klinikken ligger ved en stri elv.  Bergeland har støttet byggingen av gangbro over denne elven. 

Skolegang – Kuwindaslummen:

Helt siden starten av prosjektet har vi også støttet skolegang for barn og unge fra Kuwinda-slummen.  Vi gir uniformer til barneskolebarna, stipend til elever i videregående skole, og vi støtter studenter med høyere utdanning. 

Yrkesskole – Uzima Centre:

De siste årene har vi støttet bygging av snekkerverksted, sveiseverksteder og frisørsalong til en yrkesskole knyttet til Uzima Centre i Kwareslummen.  Vi har også utstyrt verkstedene med verktøy og maskiner.  Vi har videre støttet boring etter rent vann.

Hva skjer?

August:            

Representanter fra prosjektene i Nairobi besøker Bergeland og forteller sine historier om den hjelpen de har fått.

Oktober:          

En gruppe med elever og ansatte fra Nairobikomitéen/skolen reiser til Nairobi for å besøke gruppene og senere fortelle om dette hjemme. 

November:        

Ulike aktiviteter igangsatt av Nairobikomitéen.

9. november:  Temadag for hele skolen.  Offisiell oppstart for prosjektet.  De som har vært i Kenya deler med resten av skolen.

28. november:  Nairobidagen!  Stort arrangement på skolen med salg av mat og produkter, konserter og masse aktiviteter.  Alt til inntekt til prosjektet.

Lotteri

Det arrangeres hvert år et eget Nairobilotteri med flotte premier.  Loddene selges av elevene.

Bidrag

Vi tar gjerne i mot bidrag til årets aksjon.  Slike bidrag kan være gaver til lotteriet eller    liknende.  Bidrag kan også være arbeidsoppdrag til noen av våre elever denne høsten.             Slike godtgjørelser går da uavkortet til prosjektet vårt.  Vennligst ta kontakt på telefon 51842200 eller på epost bergeland-vgs@skole.rogfk.no.  Vi har også en Nairobikonto hvor vi               tar imot bidrag. Den har  kontonummer; 1503 02 11720

På forhånd takk.