kontaktinfo

Sentralbord Vaisenhusgata: 51 92 36 00

Sentralbord Tanke Svilandsgate: 51 92 36 50

bergeland-vgs@skole.rogfk.no

facebook.com/bergelandvgs 

 Du kan bruke kontaktskjemaet nederst på siden for å henvende deg til skolen.

Åpningstider kontoret:

Kl. 07.45 - 15.30 man-fre (skoledager)

Åpningstidene vil være noe kortere i skolens ferier.

Gateadresse:

Postadresse:

Fakturaadresse:

Vaisenhusgata 50
4012 Stavanger

Tanke Svilandsgate 73
4007 Stavanger

Postboks 560
4003 Stavanger

Rogaland Fylkeskommune
Fakturamottak

Postboks 299
4002 Stavanger

(Faktura merkes med bestillernummer)

Studietilbud og kart - Vaisenhusgata 50:

Medier og kommunikasjon

Helse- og oppvekstfag

Studiespesialisering med formgivingsfag

Tilrettelagt opplæring - Arbeidstrening

Studietilbud og kart - Tanke Svilandsgate 73:

Teknikk og industriell produksjon

Studiespesialisering

Påbygning til generell studiekompetanse

Tilrettelagt opplæring - utvidet praksis.

Fagskolen