Regler for skyssrefusjon

Kolumbus viser til skyssreglementet for vgs i Rogaland og minner om frist for søknad om Kontant skyssrefusjon. Fristen er 15/9

Kriterier for søknad om Kontant skyssrefusjon:

image001 (1)

 

Søknaden skrives på skjema 6, som du finner her og leveres til skolen. Skolen videresender søknadene til Kolumbus. Elevens personnummer må være fylt ut, samt at elevens start- og sluttider må være påført.