Elevundersøkelsen

Informasjon til foreldre og foresatte angående elevundersøkelsen.

Elevundersøkelsen gjennomføres før jul i alle klasser. Informasjon om undersøkelsen finner du her:

https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/informasjon-til-foreldre---elevundersokelsen-bokm-14.09.2017.pdf