Høsteksamen 2018

Skolen tilbyr høsteksamen til elever som fikk karakteren 1 i avsluttende fag og/eller til eksamen våren 2018. 
Benytt denne muligheten til å oppnå bestått fag. Oppmelding på eget skjema innen 10. september.