Tilbud om leksehjelp

Unikt tilbud om leksehjelp i Ressurssenteret i Tanke Svilandsgate hver tirsdag fra 14.30 til 16.30. Benytt denne anledningen til å få god hjelp med lekser, prosjekter, arbeidskrav og lignende. Dyktige veildedere fra Røde Kors med relevant bakgrunn hjelper dere i alle fag.