Havregrøt i kantinen

Havregrøt

Hver tirsdag fra kl 07:45 serveres det havregrøt i kantinene i avdeling Vaisenhusgate. Hver torsdag fra 07:45 serveres det havregrøt i kantinen i Tanke Svilandsgt. Velkommen til en sunn start på dagen!