Fra skolen til elevene

bygget-vais1

Velkommen til Bergeland

Vi gleder oss til å ta imot deg mandag 19. august. Nærmere informasjon om oppstartstidspunkt kommer. Ha en riktig god sommer så lenge.

Samordna opptak

Samordna opptak

Husk å sjekke www.samordnaopptak.no den 20.juli for å se om du er kommet inn på studier som du har søkt på. Husk også å svare innen svarfrist 24. juli. 

Skoleruten

Skoleruten for skoleåret 2019/2020