Fra skolen til elevene

Eksamen gutt

Eksamensresultater fra skriftlig eksamen våren 2018

Sensuren for skriftlig eksamen våren 2018 faller 19. og 20. juni. Eksamensresultatene offentliggjøres i SkoleArena 21. juni. Vitnemål/kompetansebevis skrives ut fortløpende.

Bilde skolebøker

Husk innlevering av skolebøker senest siste skoledag!

Bøkene leveres til skolens ressurssenter. Ødelagte og tapte bøker må erstattes!