Viktige tidsfrister

Husk søknadsfristen 15. april for søknad via Samordna Opptak. Les mer.

Husk også å følge med på alle meldinger som du får inne på søknaden. Under fanen "Se hva du må laste opp" så skal dere krysse av i rubrikken "Jeg får vitnemål i løpet av våren". 

Oversikt over viktige tidsfrister for søking til høyere utdanning.