Viktige møter om russetiden

Hvordan gjøre russetiden til en god tid for alle?