Viktig informasjon fra Lånekassen

For elever under 18 år.

Les mer

Under 18 år? Nå kan foreldrene dine signere for stipendet ditt digitalt.

Er du under 18 år og får stipend fra Lånekassen, må en av foreldrene dine signere for deg.

Nå kan de signere raskere enn før, siden de kan signere digitalt.

Dersom foreldrene dine har en digital postkasse, får de raskere en digital kopi av svaret på søknaden din, og kan signere for deg med en gang.

Foreldre kan opprette en digital postkasse (Digipost eller e-Boks) på veldigitalpostkasse.no. For å opprette postkassen må de ha en elektronisk ID, for eksempel BankID.

Elever må signere for lån

Elever som får lån, må selv signere avtalen om støtte. Avtalen vil alltid komme på papir i posten, og den må signerest av både deg og en forelder dersom du er under 18 år.

Vent med å søke om stipend

Elever i videregående kan søke om stipend fra Lånekassen for neste skoleår når de har fått en skoleplass, og tidligst i juni 2016.

Klikk her for mer informasjon om hva endringen innebærer for elevene.