Sponsorløp i forbindelse med salgsmesse Zimbambwe

Sponsorløp rundt Breiavannet, se her!

Elevene på stud.spes og påbygg ønsker å samle inn penger ved å gjennomføre et veldedig sponsorløp. Løpet vil foregå rundt Breiavannet i Stavanger sentrum på selve messedagen den 24.november. Elevene som skal løpe må skaffe seg sponsorer og bidrar på denne måten til innsamlingen. Bidragene kan være mellom 20kr - 200kr per sponsor. I etterkant trekker vi ut en av sponsorene som får en overraskelse