Skolens åpningstid

Elever

Det har kommet spørsmål om hvor lenge elevene kan være på skolen utover ettermiddagen.  Svaret på det er at elevene må ha forlatt skolen senest kl 15.30. Om noen elever trenger å være på skolen etter 15.30 må det avtales med faglærer som også må være tilstede.