Resultat fra salgsmesse Zimbabwe

På aksjonsdagen klarte Bergeland vgs å samle inn kr. 129.112,- 

I tillegg har det kommet inn penger gjennom året. Totalt overfører vi kr. 179.000,- til Plan Norge. Vi takker alle som bidro, elever og ansatte for strålende innsats.