Nye inntaksregler

Fra og med skoleåret 2014/2015 er det nye regler for inntak til videregående skole.  Les mer om de nye reglene her.

Krav om bestått i alle fag for å tas inn som fulltidselev på neste nivå:

For å bli tatt inn som fulltidselev på Vg2, må du ha bestått alle fag fra Vg1.

For å bli tatt inn som fulltidselev på Vg3, må du ha bestått alle fag fra Vg2.

Et fag er bestått når du har oppnådd karakteren 2 eller bedre.

 

Søkere med karakteren 1 i et eller flere fag:

Søkere som ikke har bestått alle fag fra Vg1/Vg2 kan likevel tas inn som fulltidselever på et høyere nivå dersom det etter en helhetlig vurdering kan dokumenteres at eleven har nødvendig kompetanse til å følge opplæringen på det neste nivået.

Dersom den helhetlige vurderingen viser at det ikke er forsvarlig å flytte eleven opp som fulltidselev på neste nivå, kan han/hun få deltidsstatus i de fagene som er bestått på Vg1/Vg2.
Deltidselever blir tatt inn etter fulltidselever.

Søkere som mangler et eller flere fag (IV):

Søkere som mangler et eller flere fag fra Vg/Vg2, kan i særskilte tilfeller tas inn som deltidselever på Vg2/Vg3 dersom han/hun har skolerett.

Deltidselever blir tatt inn etter fulltidselever.

 

Omvalg:

Søkere som får innvilget omvalg, skal som hovedregel tas inn som fulltidselever. Som fulltidselev må eleven følge alle fag.

 

De nye reglene kan du lese mer om i Forskrift til opplæringsloven kapittel 6.