Informasjon om klagerett på standpunktkarakter og manglende standpunktkarakter i fag

Klagefrister. Hurtigklagefrist: 13. juni kl. 1200

Ordinær klagefrist: 21. juni 

Les mer

Her finner du klageplakaten med informasjon om klagerett. I tillegg finner du link til elevklageskjemaet som må benyttes ved klage på standpunktkarakter og manglende standpunktkarakter våren 2019. Eventuelle klager sendes til skolen ved rektor innen klagefristene som er oppgitt.

Merk! Det er ikke klagerett på halvårsvurderinger for gjennomgående fag.

 

Informasjon om klagerett- klageplakaten

 

Elevklageskjema for standpunktkarakter og manglende standpunktkarakter i fag