Informasjon om klagerett på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen uten produkt

Klagefrist: Så snart som mulig etter gjennomført eksamen

Les mer.

Du har rett til å få begrunnelse for karakteren. Men du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Får du medhold, vil eksamenen din bli annullert. Du kan da velge mellom å ta ny eksamen eller beholde standpunktkarakteren din. Dersom du velger å ta ny eksamen og faget er et trekkfag, skal det trekkes fag på nytt.

 

Elevklageskjema for klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen uten produkt finner du her