Info til elever ang gratis skysskort

Elever som har fylt 21 år (får ikke kjøpt Ungdomspass lenger) kan få gratis skysskort med kollektivtrafikk. Må bo minst 6 km fra skolen. Gjelder kun til og fra hjem-skole og ikke til privat bruk. Ta kontakt med skolens Servicetorg for videre søknad til Kolumbus.