Høsteksamen 2019

Fikk du karakteren 1 i standpunkt eller til eksamen på Bergeland vgs våren 2019? Benytt muligheten til å oppnå bestått fag ved å avlegge særskilt/ny prøve ved skolen til høsten.
Oppmeldingsfrist: 10. september 2019.

Les mer

Til deg som fikk karakteren 1 i standpunkt eller til eksamen i et avsluttende fag på Bergeland vgs våren 2019. Husk å melde deg opp til særskilt/ny eksamen på skolen denne høsten. Oppmeldingsfristen er 10. september 2019. Bruk skolens oppmeldingsskjema. 

Oppmeldingsskjema høsteksamen 2019

Til deg som ikke fikk standpunktvurdering (IV) i avsluttende fag våren 2019 . For å oppnå bestått fag må du avlegge privatisteksamen i faget. Det samme gjelder dersom du har fag med karakteren 1 eller IV fra tidligere skoleår. Oppmelding på www.privatistweb.no Oppmeldingsfrist for høsteksamen er 15. september. Ta gjerne kontakt med rådgiver eller fagleder for informasjon om aktuelle fagkoder før du melder deg opp til privatisteksamen.