Forsøk med to karakterer i norsk

Til elever på vg1 KDA og ME og foresatte! 

Bergeland deltar i forsøk med to karakterer i norsk i stedet for tre, for elevene som begynte på vg1 Kunst, design og arkitektur og Medier og kommunikasjon skoleåret 2016/2017. Elevene vil få en karakter i norsk skriftlig og en felles karakter i norsk skriftlig som omfatter hovedmål og sidemål. Les mer.

Formålet er å få erfaring med og kunnskap om hvordan endringer i underveisvurderingen på Vg1 og Vg2 kan påvirke opplæringen. Forsøket åpner for større lokal frihet til å organisere arbeidet med læreplanen slik skolene finner det formålstjenlig. Elevene får opplæring i alle kompetansemålene, men det kan variere i løpet av skoleåret hva som blir mest vektlagt. 

Det er ingen endringer i hva elevene skal lære. Elevene skal fortsatt ha tre standpunktkarakterer på vitnemålet etter Vg3 som uttrykk for den fagkompetansen de har oppnådd etter de tre årene. 

For mer informasjon om forsøket, se Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Forsoksordning-med-en-eller-to-karakterer-i-norsk/