Elevundersøkelsen

Bestått

Elevundersøkelsen 2019 gjennomføres nå på Bergeland. Vi ønsker at alle elever svarer på undersøkelsen innen 1. desember.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Undersøkelsen gjennomføres i klassene. Elevene får brukerkoder til undersøkelsen av sin kontaktlærer. Mer informasjon om Elevundersøkelsen finnes på nettsiden til Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/

Informasjon til elever og foresatte er tilgjengelig på flere språk:

Norsk: https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/elevundersokelsen-infoskriv-vg1-2-og-3.pdf

Engelsk: https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/elevundersokelsen-infoskriv-1-2-og-3_en.pdf 

Arabisk: https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/elevundersokelsen-infoskriv-vg1-2-og-3_ar.pdf