Elevrådet 2019/2020

Elevrådet hadde første møte mandag 2.september. Her er styret og representanter for dette skoleåret.

Elevrådsstyre ble valgt og består av:

Maria Jårvik 3kda (Leder)
Ava Støldal 1mk (Nestleder)
Marte Meling 2bua (Sekretær)
Heather Linn Kulleseid  1hob (kommunikasjonsansvarlig)

Elevrådsrepresentanter 2019/2020:

VG1

1HOA: Jessica (Rakel)

1HOB: Heather Linn Kulleseid (Natthicha Radbandit)

1HOC: Thea Haga (Adam Mir)

1HOD: Vilde (Alexander)

1HOE: Kaja Hovland (Niklas Thorsen)

1KDA: Madelen K Liebich (Hanne Reinertsen Kvia)

1MK: Ava Støldal (Benedicte Mkunda)

 

VG2

2KDA: Ine Camilla Barka (Lisa Marie Lande)

2BUA1: Vendel               Vara:  Aliah

2BUA2: Marte

2 HSHA: Nicole (Hashi)

2 HSHB: Maren (Magnus)

2 HSSA: Esra Topkara (Hesham Adnan)

2 HSSB: Sevdar Abdo  (Hanne Skimmeland)

2 HSSC: Saud Jalil (Helene Ødegård Viste)

2 HSSD: Andreas Dysjeland Gundersen (Helena Wigen)

2 MK England: Ronja Smines (Marcus Myge) 

AT 
Ben Oskar
Denis

VG3
3KDA: Maria Jårvik (Hauk Jacobsen)

3.Apotek: Emilie (Rusheka)

3.Tannhelsesekretær: Toma Vaiciuviene (Marigona Ramaj)

3.Helsesekretær: Eve-Britt Hansen (Emilie S. Dueland)