Søknadsskjema - godkjenning av fag som følge av omvalg 2019-2020