Søknadsskjema - fritar fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål 2019/2020