Klage på standpunkt og eksamensresultater våren 2018

Her finner du informasjon om klage på standpunktkarakterer, manglende standpunktkarakterer og klage på skriftlig lokalt gitt eksamen, muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.

Informasjon om klage på eksamensresultatet ved skriftlig sentralt gitt eksamen blir lagt ut ca. 20. juni

MERK: Det er ikke klagerett på halvårsvurderinger i gjennomgående fag , - fag som fortsetter på et høyere trinn.
MERK: Kontakt skolen ved klage på eksamensresultatet ved skriftlig lokalt gitt eksamen og lokalt gitt praktisk eksamen der det foreligger et produkt. 
I disse tilfellene fylles klageskjema ut av skolen, - ikke av klager.

KLAGEFRISTER - 2018

Klage på standpunktvurdering og manglende standpunktvurdering: Hurtigklagefrist 12. juni kl. 1200 til skolen. Ordinær klagefrist 19. juni kl. 1200 

Klage på vedtak om tapt standpunktkarakter pga stort udokumentert fravær: 10 dager fra vedtaket ble gjort kjent for eleven. 

Klage på formelle feil i forbindelse med muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen: 10 dager etter at eksamensresultatet ble gjort kjent for eleven 

Klage på eksamensresultatet ved skriftlig lokalt gitt eksamen og praktisk eksamen med etterprøvbart produkt: 10 dager etter at eksamensresultatet ble gjort kjent for eleven

  

ELEVSKJEMA FOR KLAGE – 2018

Elevskjema for klage på standpunktkarakter og manglende standpunktvurdering (IV) på grunn av manglende vurderingsgrunnlag

Elevskjema for klage på formelle feil ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen (eksamen uten dokumentasjon/produkt)

 

KLAGEPLAKATEN – INFORMASJON FOR KLAGER

Klageplakaten