Høsteksamen 2018 - sensur og klagebehandling

Sensurdato for skriftlige eksamener høsten 2018, er 3. januar 2019.
Klagefrist for eksamensresultater høsten 2018 er mandag 21. januar 2019. Les mer.

Eksamensresultatene offentliggjøres i SkoleArena. Eksamenskandidater som ikke er elever på Bergeland vgs, kan ringe skolens sentralbord for å få opplyst eksamensresultatet – tlf. 51923600.

Elever som har avlagt ny, utsatt eller særskilt prøve, får brev med informasjon om eksamensresultatet. Eventuell ny dokumentasjon sendes sammen med brevet. Utsendelse i løpet av uke 2.

Elever som har avlagt eksamen i morsmål får et eget informasjonsbrev i løpet av uke 2.

 

Informasjon om klagerett og klagefrist – høsteksamen 2018