Eksamensresultater fra skriftlig eksamen våren 2018

Sensuren for skriftlig eksamen våren 2018 faller 19. og 20. juni. Eksamensresultatene offentliggjøres i SkoleArena 21. juni. Vitnemål/kompetansebevis skrives ut fortløpende.