Dokumentasjon i elektronisk form

VITNEMÅL

Et vitnemål i papirformat er et offentlig godkjent dokument.  Vitnemålet er ikke gyldig uten to originale underskrifter. I tillegg skal vitnemålet være stemplet eller preget med skolens navn.

Les mer

Alle vitnemål som skrives ut importeres i elektronisk form til Samordna opptak sin vitnemålsbase (Norsk Vitnemåls Base = NVB-basen). Vitnemålene som ligger i basen er i elektronisk form. De har ikke underskrifter, men kan brukes av offentlige universiteter og høyskoler som tar inn sine studenter via fellesinntaket til Samordna opptak.
NB!  Skulle det oppstå tvil om et vitnemål som hentes ut fra NVB-basen er korrekt eller ikke, vil det alltid være papirutgaven av vitnemålet som teller.

Elever som søker opptak til universiteter og høyskoler via Samordna opptak, trenger ikke sende inn papirkopi av vitnemålet sitt.

Når det kommer et nytt vitnemål inn i NVB-basen, sendes det ut en epost til den personen som vitnemålet er utstedt til. Dersom personen har søkt inntak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak, kan han/hun få opp vitnemålet sitt i søknaden sin (på nettet)

NB! Private høyskoler og universitet og høyskoler i utlandet har ikke tilgang til NVB-basen.
Søkere til disse utdanningsinstitusjonene må sende inn kopi av papirutgaven av vitnemålet  (vitnemål med underskrifter) – kopien må være stemplet med Rett kopi + attestert av personen som har tatt kopien. Dersom vitnemålet skal sendes med e-post må det skannes. Vi skanner ikke slik dokumentasjon.

 

KOMPETANSEBEVIS

Skrives kun ut i papirformat.
Kompetansebevis importeres ikke til NVB-basen til Samordna opptak.
Kompetansebevis må skannes for å få det i elektronisk form.
Bergeland vgs tilbyr ikke denne  tjenesten.