Bergelandsmodellen i media

Bergeland har fått positiv oppmerksomhet i media den siste tiden. Her er lenkene.