Bruk elevrådet!

Rekk opp hånda

Vi har et felles elevråd på Bergeland.  Bruk de tillitsvalgte i klassene og elevrådet for å ta opp de sakene du er opptatt av.  Elevrådet ønsker å være en aktiv stemme på skolen.