Dette er Bergeland videregående skole

Oppsummerende beskrivelse av Bergeland videregående skole.  Våre programområder, pedagogisk plattform og vårt internasjonale engasjement.